Provincie Fryslân

Rol: Project Manager

Verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuwe SharePoint 2010 omgeving (intranet en extranet), waarbinnen de huisstijl van Provincie Fryslân volledig is doorgevoerd. Migratie van meerdere SharePoint 2007 & 2010 omgevingen naar de nieuwe SharePoint omgeving. Veel bestaand maatwerk is omgezet naar standaard SharePoint bouwstenen. Verschillende bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd zoals het digitaal vergaderen en het aanleveren van vergaderstukken voor die vergaderingen. Het technisch- en functioneel beheer is geoptimaliseerd door oprichting van een SharePoint key-user groep en een beheersorganisatie rond de nieuwe SharePoint omgeving. Een volledig SharePoint governance plan is nu operationeel.

provincie fryslan intranet